जानिये अश्विनी नक्षत्र की बारे में | नक्षत्र देवता, नक्षत्र वृक्ष, अश्विनी नक्षत्र मंत्र

जानिये अश्विनी नक्षत्र की बारे में – अश्विनी नक्षत्र देवता, अश्विनी नक्षत्र स्वामी, अश्विनी नक्षत्र वृक्ष, अश्विनी नक्षत्र प्राणी, अश्विनी नक्षत्र पौराणिक मंत्र, अश्विनी नक्षत्र देवता मंत्र, और अश्विनी नक्षत्र पीडाहर मंत्र.

नक्षत्र देवता : अश्विनीकुमार

नक्षत्र स्वामी : केतु

नक्षत्र आराध्य वृक्ष : कुचला

नक्षत्र पर्यायी वृक्ष : अडुळसा

राशी व्याप्ती : ४ हि चरण मेष राशीमध्ये

नक्षत्र प्राणी: घोडा

नक्षत्र तत्व : वायु

नक्षत्र स्वभाव : शुभ

पौराणिक मंत्र:

अश्विनी देवते श्वेतवर्णो तौव्दिभुजौ स्तुमः
lसुधासंपुर्ण कलश कराब्जावश्च वाहनौ ll

नक्षत्र देवता मंत्र:

अ)ॐअश्विनी कुमाराभ्यां नमः

आ) ॐ अश्विभ्यां नमः

नक्षत्र पीडाहर मंत्र:

स्वर्वेद्यावश्वीनौ देवौव्दिभुजौ शुक्लवर्णकोl
सर्वारिष्ट विनाशाय अश्विभ्यांवै नमो नमः
नक्षत्र नाम मंत्र:- ॐ अश्वयुगभ्यां नमःl

Write Your Comment