Aadi Amavasai Pitru Tharpana Sankalpa Mantras – 28 July 2022

Pitru Tharpanam

Pitru Tharpanam

Aadi Amavasai Pitru Tharpana Sankalpa Mantras 2022 – Karkadika Vavu bali, Shravan Amavasya / Ashada Amavasya Tharpana Sankalpa Mantras..

28 July 2022 is Shravan Amavasya in North Indian Hindi calendars, Ashada Amavasya in Amavasyant calendars, Aadi Amavasai in Tamil calendars, Karkidaka Vavu Bali in Malayalam calendars.

28 July 2022 – Sarva Amavasya (Aadi amavasya, Karkidaka  Vavu)

Shubhakruth nama samvathsare, Dakshinayane, Greeeshma rithou, Kadaka mase, Krishna pakshe, adhya Amavasyam punya thidhou, guru    vasara yukthayam, Punarvasu (up to 7.05 Am ) afterwards  Pushya  nakshatrayukthayam , shubhayoga, shubhaKarana evam guna viseshena, visishtayam asyam Amavasya punya thidhou, amavasya punyakale, darsa sradham, thilatharpana roopena adhya karishye

(Amavasya is up to 11.26  pm(afterwards Prathama) and Punarvau  nakshatra is up to 7.05 am that morning   and afterwards pushya  Nakshatra)

சுபக்ருத் நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயனே, க்ரீஷ்ம ருதௌ,  கடக மாஸே, க்ருஷ்ண பக்ஷே, அத்ய அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ, குரு வாஸர யுக்தாயாம்,  புனர்வசு (7.05 AM வரை; பிறகு புஷ்யம்)  நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷண, விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ, அமாவாஸ்யா புண்யகாலே தர்ச ஸ்ரார்த்தம் திலதர்பண ரூபேண கரிஷ்யே

(அமாவாசை 11.26 AM வரை, பிறகு ப்ரதமை; புனர்பூசம் 7.05 AM வரை, பிறகு பூசம்)

Write Your Comment