Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

108 Sacred Names of Surya Deva in Brahma Purana

Brahma once recounted to the sages the one hundred and eight sacred names of Surya. The Brahma Purana lists these names and we reproduce them in nine groups of twelve names each.

1. Surya, Archana, Bhagavana, Tvashta, Pusha, Arka, Savita, Ravi, Gabhastimana, Aja, Kala, Mrityu.

2. Dhata, Prabhakara, Prithivi, Jala, Teja, Akasha, Vayu, Parayana, Soma, Brihaspati, Shukra, Budha.

3. Angaraka, Indra, Vivasvana, Diptamshu, Shuchi, Shouri, Shanaishvara, Brahma, Vishnu, Rudra, Skanda, Vaishravana.

4. Yama, Vaidyutam, Jathara, Agni, Aindhana, Tejohpati, Dharmadhvaja, Vedakarta, Vedanga, Vedavahana, Krita, Treta.

5. Dvapara, Kali, Sarvasurashraya, Kala, Kashtha, Muhurta, Kshapa, Yama, Kshana, Samvatsara, Ashvattha, Kalachakra.

6. Vibhavasu, Shashvata, Purusha, Yogi, Vyaktavyakta, Prajadhyaksha, Vishvakarama, Tamonuda, Varuna, Sagara, Sanatana, Kaladhyaksha,

7. Amsha, Jimuta, Jivana, Ariha, Bhutashraya, Bhutapati, Sarvalokanamaskrita, Shrashta, Samvartaka, Vahni, Sarvadi, Alolupa.

8. Ananta, Kapila, Bhanu, Kamada, Sarvotamukha, Jaya, Vishala, Varada, Sarvabhutasevita, Mana, Suparna, Bhutadi.

9. Shighraga, Pranadharana, Dhanvantari, Dhumakety, Adideva, Aditinandana, Dvadashatma, Ravi, Daksha, Pita, Mata, Pitamaha.

Surya deva

Surya deva

Write Your Comment