Uma Maheswara Stotram in Bengali

নমঃ শিবাভ্য়াং সরসোত্সবাভ্য়াং
নমস্কৃতাভীষ্টবরপ্রদাভ্য়াম |
নারায়ণেনার্চিতপাদুকাভ্য়াং
নমো নমঃ শংকরপার্বতীভ্য়াম || 2 ||

নমঃ শিবাভ্য়াং বৃষবাহনাভ্য়াং
বিরিংচিবিষ্ণ্বিংদ্রসুপূজিতাভ্য়াম |
বিভূতিপাটীরবিলেপনাভ্য়াং
নমো নমঃ শংকরপার্বতীভ্য়াম || 3 ||

নমঃ শিবাভ্য়াং জগদীশ্বরাভ্য়াং
জগত্পতিভ্য়াং জয়বিগ্রহাভ্য়াম |
জংভারিমুখ্য়ৈরভিবংদিতাভ্য়াং
নমো নমঃ শংকরপার্বতীভ্য়াম || 4 ||

নমঃ শিবাভ্য়াং পরমৌষধাভ্য়াং
পংচাক্ষরীপংজররংজিতাভ্য়াম |
প্রপংচসৃষ্টিস্থিতিসংহৃতাভ্য়াং
নমো নমঃ শংকরপার্বতীভ্য়াম || 5 ||

নমঃ শিবাভ্য়ামতিসুংদরাভ্য়াং
অত্য়ংতমাসক্তহৃদংবুজাভ্য়াম |
অশেষলোকৈকহিতংকরাভ্য়াং
নমো নমঃ শংকরপার্বতীভ্য়াম || 6 ||

নমঃ শিবাভ্য়াং কলিনাশনাভ্য়াং
কংকালকল্য়াণবপুর্ধরাভ্য়াম |
কৈলাসশৈলস্থিতদেবতাভ্য়াং
নমো নমঃ শংকরপার্বতীভ্য়াম || 7 ||

নমঃ শিবাভ্য়ামশুভাপহাভ্য়াং
অশেষলোকৈকবিশেষিতাভ্য়াম |
অকুংঠিতাভ্য়াং স্মৃতিসংভৃতাভ্য়াং
নমো নমঃ শংকরপার্বতীভ্য়াম || 8 ||

নমঃ শিবাভ্য়াং রথবাহনাভ্য়াং
রবীংদুবৈশ্বানরলোচনাভ্য়াম |
রাকাশশাংকাভমুখাংবুজাভ্য়াং
নমো নমঃ শংকরপার্বতীভ্য়াম || 9 ||

নমঃ শিবাভ্য়াং জটিলংধরাভ্য়াং
জরামৃতিভ্য়াং চ বিবর্জিতাভ্য়াম |
জনার্দনাব্জোদ্ভবপূজিতাভ্য়াং
নমো নমঃ শংকরপার্বতীভ্য়াম || 1০ ||

নমঃ শিবাভ্য়াং বিষমেক্ষণাভ্য়াং
বিল্বচ্ছদামল্লিকদামভৃদ্ভ্য়াম |
শোভাবতীশাংতবতীশ্বরাভ্য়াং
নমো নমঃ শংকরপার্বতীভ্য়াম || 11 ||

নমঃ শিবাভ্য়াং পশুপালকাভ্য়াং
জগত্রয়ীরক্ষণবদ্ধহৃদ্ভ্য়াম |
সমস্তদেবাসুরপূজিতাভ্য়াং
নমো নমঃ শংকরপার্বতীভ্য়াম || 12 ||

স্তোত্রং ত্রিসংধ্য়ং শিবপার্বতীভ্য়াং
ভক্ত্য়া পঠেদ্দ্বাদশকং নরো য়ঃ |
স সর্বসৌভাগ্য়ফলানি
ভুংক্তে শতায়ুরাংতে শিবলোকমেতি || 13 ||

রচন: আদি শংকরাচার্য়

Uma Maheswara Stotram in Other Languages

Write Your Comment