Shri Mahalakshmi Ashtakam (Octet to Goddess Maha Laxmi)

Sri Mahalakshmi Ashtakam is an octet dedicated to Goddess Mahalakshmi. It is a 8-verse prayer begins as ‘Namastesthu Mahamaye, Sree Peethe Sura poojithe’…. Phala Sruthi given at the bottom of the stotram describes the merits of chanting Sri Mahalakshmi Ashtakam… Here are the lyrics of Mahalakshmi Ashtakam.. Namosthesthu Maha Maye, Sree peede, sura poojithe, Sanka […]

Maha Lakshmi Ashtakam: Kolhapuresi Maha Laxmi Astakam

Maha Lakshmi Ashtakam (Kolhapuresi Maha Laxmi Astakam) is a prayer dedicated to Goddess Mahalakshmi of Kolhapur… Mahalakshmi Ashtakam is chanted daily in Kolhapur Mahalakshmi Temple Shaktipeetha and many other temples dedicated to Goddess Lakshmi.. Namasthe Jagad dhatri Sad Brahma roope, Namasthe haropendradathradhi vandhye, Namasthe prapanneshta danaika dakshe, Namasthe Mahalakshmi, kola puresi. //1// Vidhi kruthivasa harir […]