Hanuman Jayanti 2019 | Hanumath Vijayotsavam

Lord Hanuman

Hanuman Jayanti is the birth anniversary of Lord Hanuman (Hanumath Vijayotsavam). In Maharashtra, some parts of Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka celebrate Chaitra Purnima as Hanuman Jayanti. In 2019, Hanuman Jayanti date is April 19. But in some places it is celebrated as Hanumath Vijayotsavam. Hanuman Puja, Hanuman Homam, Havanam, Hanuman Sindhura Puja, etc are the […]

Hanuman Jayanti: 25 April 2013 (Hanumath Vijayotsavam) – Today

Lord Hanuman

Today, 25 April 2013 is Hanuman Jayanti (Hanumath Vijayotsavam). In Maharashtra, some parts of Andhra Pradesh and Karnataka celebrate Chaitra Purnima as Hanuman Jayanti. But in some places it is celebrated as Hanumath Vijayotsavam. Hanuman Puja, Hanuman Homam, Havanam, Hanuman Sindhura Puja, etc are the famous rituals observed on Hanuman Jayanti festival. Hanuman Shobha Yatra […]