Gujarati Panchang 2021 | Gujarati Calendar 2021 | Gujarati Nirnay 2021

This Gujarati Panchang 2021 (Gujarati calendar 2021, Gujarati Nirnay PDF 2077-2078 Vikram Samvat Calendar) presented by Bhuj Mandir (Shri Swaminarayan Temple) of Gujarat. This calendar comprises the list of Gujarati festivals in each Gujarati month and Shubh muhurats. This Gujarati Panchang also gives Bhuj Swaminarayan temple religious events and festivals information. Sankashti Chaturthi, Ekadasi, Amavasya, and […]

Gujarati Panchang 2020 | Gujarati Calendar 2020 | Gujarati Nirnay 2020

This Gujarati Panchang 2020 (Gujarati calendar 2020, Gujarati Nirnay PDF 2076-2077 Vikram Samvat Calendar) presented by Bhuj Mandir (Shri Swaminarayan Temple) of Gujarat. This calendar comprises the list of Gujarati festivals in each Gujarati month and Shubh muhurats. This Gujarati Panchang also gives Bhuj Swaminarayan temple religious events and festivals information. Sankashti Chaturthi, Ekadasi, Amavasya, and […]

Gujarati Panchang 2019 | Gujarati Calendar 2019 | Gujarati Nirnay 2019

This Gujarati Panchang 2019 (Gujarati calendar 2019, Gujarati Nirnay PDF 2075-2076 Vikram Samvat Calendar) presented by Bhuj Mandir (Shri Swaminarayan Temple) of Gujarat. This calendar comprises the list of Gujarati festivals in each Gujarati month and Shubh muhurats. This Gujarati Panchang also gives Bhuj Swaminarayan temple religious events and festivals information. Sankashti Chaturthi, Ekadasi, Amavasya, and […]

Gujarati Panchang 2017 | Gujarati Calendar 2017 | Gujarati Nirnay 2017

This Gujarati Panchang 2017 (Gujarati calendar 2017, Gujarati Nirnay PDF 2073-2074 Vikram Samvat Calendar) presented by Bhuj Mandir (Shri Swaminarayan Temple) of Gujarat. This calendar comprises the list of Gujarati festivals in each Gujarati month and Shubh muhurats. This Gujarati Panchang also gives Bhuj Swaminarayan temple religious events and festivals information. Sankashti Chaturthi, Ekadasi, Amavasya, and […]

Gujarati Calendar 2016 | Download Gujarati Panchang 2016

This Gujarati Panchang 2016 (Gujarati calendar 2016, Gujarati Nirnay PDF) presented by Bhuj Mandir (Shri Swaminarayan Temple) of Gujarat. It comprises the list of Gujarati festivals in each Gujarati month and Shubh muhurats. This Gujarati Panchang also gives Bhuj Swaminarayan temple religious events and festivals information. Sankashti Chaturthi, Ekadasi, Amavasya, and Pournami details are given […]

Gujarati Sanatan Panchang 2019

Sanatan Panchang 2014 Gujarati

Sanatan Panchanga is a Hindi almanac published by Hindu Janajagruti Samiti. Hindu Janajagruti Samiti has released the Gujarati Panchang cum calendar 2019 which displays the Panchang information of Vikram Samvat 2075-76, Rashtriya Shaka 1940-41, Sri Krishna Samvat 5242-43, Kollavarsham 1194-95 and Shiva Shaka 345-46. This Hindu calendar provides the information on Vrat, Utsav or Tyohar (festivals), Vivah Muhurat, […]

Gujarati Kalnirnay 2018 (Calendar, Panchang in Gujarati)

Kalnirnay 2014 Gujarati Calendar

Gujarati Kalnirnay 2018 is a Hindu calendar cum Panchang published in Gujarati by Pune based Sumangal Press Pvt. Ltd. The Kalnirnay is edited by Jyotirbhaskar Jayant Salgaonkar, a Pune based Jyotish (astrologer). Sumangal has released the Kalnirnay for 2018 year which details the panchang information of Vikram Samvat 2074-75, Rashtriya Shaka 1939-40, Sri Krishna Samvat 5241-42 […]

Gujarati Panchang 2014 PDF, Download Gujarati Calendar 2014 for Free

Gujarati Panchang 2014, Gujarati calendar 2014 provided by Shri Swaminarayan Temple, Bhuj of Gujarat, comprises the list of Gujarati festivals in each Gujarati month and Shubh muhurats. This Gujarati Panchang also gives Bhuj Swaminarayan temple religious events and festivals information. Sankashti Chaturthi, Ekadasi, Amavasya, and Pournami details are given in this Gujarati Panchang 2014. The […]

Gujarati Panchang 2015 PDF, Download Gujarati Calendar 2015 for Free

Gujarati Panchang 2015, Gujarati calendar 2015 provided by Shri Swaminarayan Temple, Bhuj of Gujarat, comprises the list of Gujarati festivals in each Gujarati month and Shubh muhurats. This Gujarati Panchang also gives Bhuj Swaminarayan temple religious events and festivals information. Sankashti Chaturthi, Ekadasi, Amavasya, and Pournami details are given in this Gujarati Panchang 2015. The […]

Gujarati Panchang 2013 PDF, Download Gujarati Calendar 2013 for Free

Gujarati Panchang 2013 or Gujarati calendar 2013 provided by Shri Swaminarayan Temple, Bhuj of Gujarat, comprises the list of Gujarati festivals in each Gujarati month and Shubh muhurats. This Gujarati Panchang also gives Bhuj Swaminarayan temple religious events and festivals information. Sankashti Chaturthi, Ekadasi, Amavasya, and Pournami details are given in this Gujarati Panchang 2013. […]

Gujarati Calendar November 2010 – Download Free Gujarati Calendar

Here you can download Free Gujarati calendar November 2010. This calendar displays the list of festivals dates in November such as – Dhanteras, Diwali, Annakut, Nutan Varsh, Kartak Maas, and other auspicious days like Ekadashi, Pradosh, Maas Shivratri, Sankashti Chauth, Amavasya, Purnima, etc. in Kartak maas as per Gujarati Kalnirnay. This calendar is provided by […]