Sri Subrahmanya Pancharatnam, Murugan Pancharatnam

Sri Subramanya Pancharatnam (Murugan Pancharatna stotram) is a jewel like prayer for Lord Subramanya swamy. It is a six-verse prayer chanted everyday by devotees, especially on Sashti Viratham days.

The last verse of the stotram explains the benefits of chanting Subramanya Pancharatnam.

Shadananam, chandana lepithangam,
Mahorasam, divya mayoora vahanam,
Rudrasya soonum, sura loka nadam,
Brahmanya devam, saranam prapadye //1//

Jajwalyamanam, sura brunda vandyam,
Kumaradhara thada mandirastham,
Kandarpa roopam, Kamaneeya gathram,
Brahmanya devam, saranam prapadye //2//

Dwishadbujam dwadasa divya nethram,
Trayee thanum soolamasim dadhanam,
Seshavatharam, kamaneeya roopam,
Brahmanya devam, saranam prapadye //3//

Surari gorahava shobhamanam,
Surothamam shakthi daram kumaram,
Sudhaara shakthyayudha shobhi hastham,
Brahmanya devam, saranam prapadye. //4//

Ishtartha sidhi pradha meesa puthram,
Ishtannadham bhoosura kamadhenum,
Gangodbhavam sarva jananukoolam,
Brahmanya devam, saranam prapadye. //5//

Ya slokamidham padatheeha bhakthya,
Brahmanya deva nivesitha manasa san,
Prapnothi bhogamakilam bhuvi yadyadishtam,
Anthe cha gachathi muda guha samyameva //6//

Write Your Comment

4 Comments

 1. Jagger says:

  benefits of chanting astottaram of lord subramany swamy

 2. Vishnay says:

  what is shashti vratham and what is the sthothra

 3. Eila says:

  subramanya swamy katha and pooja vidhanam in telugu

 4. Siraj says:

  lord subramanya swamy pooja vidhanam in telugu pdf