Shakambari Panchakam

Shakambari Panchakam is a five-verse prayer dedicated to Goddess Shakambari Mata who is also known as the Goddess of Vegetation as per Hindu Dharma.

Shakambari Panchakam is popularly recited daily in Banashankari Temple of Badami in Karnataka and Saharanpur Shakambari Devi Temple and many other temples dedicated to Goddess Shakti.

Shakambhari Panchakam begins with “Shri Shri vallabhasodari shritajanaschidaayini shrimati”……

Here are the lyrics of Shakambari Panchakam…..

Shri Shri vallabhasodari shritajanaschidaayini shrimati
shri kantaardha shareeragaa shrutilasanmaanikya taatankakaa
shri chakraantara vaasinee shrutishiraha siddhanta maargapriyaa
shri vanee girijaatmikaa bhagavatee shakambari paatu maam

shantaashaarada chandrasundara mukhee shaalyanna bhojyapriyaa
shakhaihi paalita vishtapaa shatadrushaa shaakolla sadvigrahaa
shyamaangee sharanaagataarthi shamanee shakraadibhihi shamsitaa
shankaryashta phalapradaa bhagavatee shakambari paatu maam

kanjaakshee kalashibhavaadi vinutaa katyaayinee kaamadaa
kalyanee kamalaalayaa karakrutaambhojaasi khetaabhayaa
kaadambaasava modinee kuchalasatkashmeerajaa lepanaa
kastooree tilakaanchitaa bhagavatee shakambari paatu maam

bhaktaananda vidhaayinee bhavabhaya pradvamsinee bhairavee
bharmaalankrutibhaasuraa bhuvana bheekruddurga darpaapahaa
bhoobhrunnayakanandinee bhuvana soorbhaaswatparaha koti bhaa
bhow maananda vihaarinee bhagavatee shakambari paatu maam

retaamyaaya shikhasurakta dashanaa raajeeva pratyekshanaa
raakaaraaja karaavadaatahasitaa rakendubimbasthitaa
rudraani rajaneekaraarbha kalasanmowleera joroopenee
rakshaha shikshana deekshitaa bhavatee shakambari paatu maam

shlokaanaamiha panchakam patati yaha stotratmakam sharmadam
sarvaapatti vinaashakam pratidinam bhaktyaatrisandhyannaraha
aayaha poornamapaarmaartha mamalaam keertim prajaamakshayaam
shakambaryanukampaya salabhate vidyancha vishwarthakaam

Iti Shri adi Shankaraachaarya virachitam shri shakambari panchakam

Write Your Comment