Kala Bhairavaashtakam in Bengali

Kala Bhairavaashtakam in Bengali, Lyrics of Kala Bhairavaashtakam in Bengali…

Kalabhairavashtakam or Kalabhairava Ashtakam is an eight-verse prayer dedicated to Lord Kalabhairava or Mahakaal bhairo.

Kalabhairavashtakam is compiled by Sri Adi Sankara Bhagawath Pada. It is recited daily by the priests of Kalabhairava temple in Benaras (Varanasi) before blessing devotees.

Kala Bhairavaashtakam in Bengali

দেবরাজ সেব্য়মান পাবনাংঘ্রি পঙ্কজং
ব্য়ালয়জ্ঞ সূত্রমিংদু শেখরং কৃপাকরম |
নারদাদি য়োগিবৃংদ বন্দিতং দিগম্বরং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 1 ||

ভানুকোটি ভাস্বরং ভবব্ধিতারকং পরং
নীলকংঠ মীপ্সিতার্ধ দায়কং ত্রিলোচনম |
কালকাল মংবুজাক্ষ মস্তশূন্য় মক্ষরং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 2 ||

শূলটঙ্ক পাশদণ্ড পাণিমাদি কারণং
শ্য়ামকায় মাদিদেব মক্ষরং নিরাময়ম |
ভীমবিক্রমং প্রভুং বিচিত্র তাংডব প্রিয়ং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 3 ||

ভুক্তি মুক্তি দায়কং প্রশস্তচারু বিগ্রহং
ভক্তবত্সলং স্থিতং সমস্তলোক বিগ্রহম |
নিক্বণন-মনোজ্ঞ হেম কিংকিণী লসত্কটিং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 4 ||

ধর্মসেতু পালকং ত্বধর্মমার্গ নাশকং
কর্মপাশ মোচকং সুশর্ম দায়কং বিভুম |
স্বর্ণবর্ণ কেশপাশ শোভিতাঙ্গ নির্মলং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 5 ||

রত্ন পাদুকা প্রভাভিরাম পাদয়ুগ্মকং
নিত্য় মদ্বিতীয় মিষ্ট দৈবতং নিরংজনম |
মৃত্য়ুদর্প নাশনং করালদংষ্ট্র ভূষণং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 6 ||

অট্টহাস ভিন্ন পদ্মজাংডকোশ সন্ততিং
দৃষ্টিপাত নষ্টপাপ জালমুগ্র শাসনম |
অষ্টসিদ্ধি দায়কং কপালমালিকা ধরং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 7 ||

ভূতসঙ্ঘ নায়কং বিশালকীর্তি দায়কং
কাশিবাসি লোক পুণ্য়পাপ শোধকং বিভুম |
নীতিমার্গ কোবিদং পুরাতনং জগত্পতিং
কাশিকাপুরাধিনাথ কালভৈরবং ভজে || 8 ||

কালভৈরবাষ্টকং পঠংতি য়ে মনোহরং
জ্ঞানমুক্তি সাধকং বিচিত্র পুণ্য় বর্ধনম |
শোকমোহ লোভদৈন্য় কোপতাপ নাশনং
তে প্রয়ান্তি কালভৈরবাঙ্ঘ্রি সন্নিধিং ধ্রুবম ||

Kaala Bhairavaashtakam in Other Languages

Write Your Comment