Gayatri Japam Sankalpam, Mantras – 23 August 2021

Gaayathri japam  manthras (23 August 2021)
(For Yajur, Rig and Sama Vedis)

For Yajur, Rig and Sama Vedis

1.Aachamanam

2,Shuklaam baradharam

 3.Om bhoo

 4.Mamo patha samastha duritha kshya dwara  sri parameshwara preethyartham Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaramaami

              Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam  paapam  , karmanaa

Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama Shubhe Shobane muhurthe  adya Brahmana dwiteeya paradhe , Swetha varaha kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Ashtavimsathi thame  , Kali yuge, Prathame pade, Jambhu Dwipe, Bharatha Varshe,Bhartaha Kande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe, Asmin Varthamane  Vyavaharike, Prabhavadhi Sashti Samavathsaranaam Madhye,

 Plava  nama Samvathsare , Dakshinayane, Varsha Rithou,  simha  mase  Krishna pakshe  aadhya prathamaayam*  shubha thidou  Indu     vaasara yukthayaam  sathabishak     ** nakshatra yukthaayam  shubha yoga shubha karana  evam guna viseshana visisishtaayam  asyaam prathamaayam * shubha thidou  mithyaa theetha prayaschittartham  ashtothara sahasra samkya  gayatri maha manthra japam karishye.

     Start from Pravasya Rishi brahma….  followed by aayathith anuvagasya… and then chant the gaythri manthra 1008 times.

 Complete with Abhivaadaye  and then complete with

     Kayena vacha…….

  *Prathama   up to  4.32  pm    23-8-2021   and then  Dwitheeya 4.06   pm  next day

**Sathabishak   Nakshatra is up to   7.27 pm  afterwards  poorva bhadra   Nakshatra yukthayam  up top  7.48 pm next day.

        Please compare the time when you are doing japam to IST and do corrections accordingly.

Download Gayatri Japam 2021 Mantras PDF

Write Your Comment

4 Comments

 1. R.Venkatachalam says:

  Very very useful and we were able to perform Avani Avittam and Gayathri Japam. Many many pranams.

 2. Arun kumar says:

  for gayatri japam atleast lets say “Varsha ritou” instead of “Greeshma ritou”

 3. Krish Arancode R Krishnan says:

  The pdf is 2020 Gayathri Japam. Can you update to the 2021 Gayathri japam?

 4. Sundar says:

  Thanks for your great service