Gayatri Japam Sankalpam, Mantras – 16 August 2019

Gaayathri japam  manthras (16 August 2019)
(For Yajur, Rig and Sama Vedis)

For Yajur, Rig and Sama Vedis

1.Aachamanam

2,Shuklaam baradharam

3.Om bhoo

4.Mamo patha samastha duritha kshya dwara  sri parameshwara preethyartham Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaramaami

Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam  paapam  , karmanaa

Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama Shubhe Shobane muhurthe  adya Brahmana dwiteeya paradhe , Swetha varaha kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Ashtavimsathi thame  , Kali yuge, Prathame pade, Jambhu Dwipe, Bharatha Varshe,Bhartaha Kande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe, Asmin Varthamane  Vyavaharike, Prabhavadhi Sashti Samavathsaranaam Madhye,

Vikari   nama Samvathsare , Dakshinayane, Greeshma Rithou, Kataka  mase  Krishna pakshe  aadhya prathamaayam*  shubha thidou  Brugu   vaasara yukthayaam  Sravishta    ** nakshatra yukthaayam  shubha yoga shubha karana  evam guna viseshana visisishtaayam  asyaam prathamaayam  shubha thidou  mithyaa theetha prayaschittartham  ashtothara sahasra samkya  gayatri maha manthra japam karishye.

Start from Pravasya Rishi brahma….  followed by aayathith anuvagasya… and then chant the gaythri manthra 1008 times.

Complete with Abhivaadaye  and then complete with

Kayena vacha…….

* Prathama is up to  8.23 PM  IST and afterwards  Dwitheeya  (upto 10.50 PM next day)

** Sravishta  Nakshatra   is  10.58 Am   and afterwards  Sathabishak(up to 1.56 Pm  next day)

Please compare the time when you are doing japam to IST and do corrections accordingly.

Download Gayatri Japam 2019 Mantras PDF

Write Your Comment

2 Comments

  1. R.Venkatachalam says:

    Very very useful and we were able to perform Avani Avittam and Gayathri Japam. Many many pranams.

  2. Arun kumar says:

    for gayatri japam atleast lets say “Varsha ritou” instead of “Greeshma ritou”