Gayatri Japam Sankalpam, Mantras – 12 August 2022

Gaayathri japam  manthras (12 August 2022)
(For Yajur, Rig and Sama Vedis)

For Yajur, Rig and Sama Vedis

1.Aachamanam .After Achamanam wear Pavithram

2,Shuklaam baradharam

 3.Om bhoo

 4.Mamo patha samastha duritha kshya dwara  sri parameshwara preethyartham Tadeva lagnam sudhinam tadaiva, tharaa balam chandra balam thadaiva , vidhya balam daiva balam tadaiva, Sri Lakshmi pathe aangriyugam smaramaami

              Apavithra pavithro vaa sarvaavasthaam gathopi vaa , ya smareth pundari kaksham, sabahyanthara suchi , manasam vaachikam  paapam  , karmanaa

Samuparjitham, sri Rama smaranenaiva vyopahathi na samsaya .Sree rama Rama Shubhe Shobane muhurthe  adya Brahmana dwiteeya paradhe , Swetha varaha kalpe, Vaivaswatha Manvanthare, Ashtavimsathi thame  , Kali yuge, Prathame pade, Jambhu Dwipe, Bharatha Varshe,Bhartaha Kande, Mero Dakshine Parswe, Sakabdhe, Asmin Varthamane  Vyavaharike, Prabhavadhi Sashti Samavathsaranaam Madhye,

  Shubhakrut   nama Samvathsare , Dakshinayane, Varsha Rithou,  simha  mase  Krishna pakshe  aadhya pournamasyam (before 7 Am) /prathamaayam*  shubha thidou  Bhrigu    vaasara yukthayaam  Sravishta     ** nakshatra yukthaayam  shubha yoga shubha karana  evam guna viseshana visisishtaayam  asyaam prathamaayam * shubha thidou  mithyaa theetha prayaschittartham  ashtothara sahasra samkya  gayatri maha manthra japam karishye.

     Start from Pranavasya Rishi brahma….  followed by aayathith anuvagasya… and then chant the gaythri manthra 1008 times.

 Complete with Abhivaadaye  and then complete with

     Kayena vacha…….

  *Pournami up to 7.06 am , Prathama   up to  3.48 Am next day ie  13-8-2022

**Sravishta   Nakshatra is up to   1.36 am(after mid night)  afterwards  Sathabishak  Nakshatra

        Please compare the time when you are doing japam to IST and do corrections accordingly.

DONATE FOR THE NOBLE CAUSE OF SPREADING HINDU DHARMA 

A/C number : 04181000101646

HDFC Bank Bandlaguda Branch

IFSC Code : HDFC0009609

Download Gayatri Japam 2022 Mantras PDF

Write Your Comment

5 Comments

 1. R.Venkatachalam says:

  Very very useful and we were able to perform Avani Avittam and Gayathri Japam. Many many pranams.

 2. Arun kumar says:

  for gayatri japam atleast lets say “Varsha ritou” instead of “Greeshma ritou”

 3. Krish Arancode R Krishnan says:

  The pdf is 2020 Gayathri Japam. Can you update to the 2021 Gayathri japam?

 4. Sundar says:

  Thanks for your great service

 5. Shankar says:

  What would be the correct sankalpam if we are in Australia (Melbourne) – what are the changes instead of Bharat Varshe – and then the Maasam / Nakshtram / Ritou / any other changes?