Auspicious Days for Vrishabha Rashi in 2015

Here is the list of Auspicious Days for Vrishabha Rashi in 2015. Vrishabha Rashi is the 2nd Rashi among 12 Rashis in Hindu Astrology.

Vrishabha Rashi consists of Krittika Nakshatra (2, 3 & 4 quarters), Rohini Nakshatra (1, 2, 3 & 4 quarters) and the 1st & 2nd quarters of Mrigashirsha Nakshatra.

These days are good days for any auspicious events like – starting any new venture, buying and selling things, properties, etc..

Auspicious Days for Vrishabha Rashi in 2015

2 January 2015

3 January 2015

6 January 2015

7 January 2015

24 January 2015

25 January 2015

29 January 2015

30 January 2015

2 February 2015

3 February 2015

4 February 2015

20 February 2015

21 February 2015

25 February 2015

26 February 2015

1 March 2015

2 March 2015

3 March 2015

20 March 2015

21 March 2015

24 March 2015

25 March 2015

26 March 2015

29 March 2015

30 March 2015

16 April 2015

17 April 2015

21 April 2015

22 April 2015

25 April 2015

26 April 2015

14 May 2015

15 May 2015

18 May 2015

19 May 2015

22 May 2015

23 May 2015

24 May 2015

10 June 2015

11 June 2015

15 June 2015

16 June 2015

19 June 2015

20 June 2015

7 July 2015

8 July 2015

12 July 2015

13 July 2015

16 July 2015

17 July 2015

3 August 2015

4 August 2015

5 August 2015

8 August 2015

9 August 2015

12 August 2015

13 August 2015

14 August 2015

31 August 2015

1 September 2015

4 September 2015

5 September 2015

6 September 2015

9 September 2015

10 September 2015

27 September 2015

28 September 2015

2 October 2015

3 October 2015

6 October 2015

7 October 2015

25 October 2015

26 October 2015

29 October 2015

30 October 2015

2 November 2015

3 November 2015

21 November 2015

22 November 2015

26 November 2015

27 November 2015

29 November 2015

30 November 2015

1 December 2015

18 December 2015

19 December 2015

23 December 2015

24 December 2015

27 December 2015

28 December 2015

Leave a Reply