Dwitiya Shraddh Tharpana Sankalpa Mantras | 22 September 2021

‘Dwitiya Shraddha Tharpana Sankalpa Mantras’ are chanted during Dwitiya Shraddha in Pitru Paksha (Apara Paksha – Mahalaya Paksha). In 2021, Dwitiya Shraddh date is September 22. 22 September 2021 (Dwitiya – Poorva Bhadrapadha) Adya Sri Bhagavatha maha purushasya Vishnor Agnaya pravarthamanasya Adhya Brahmana Dweethiya parardhe Swetha Varaha kalpe Vaivaswatha manvanthare ashta vimsathi thame kali yuge […]