Chaturmasya Vidiya 2020 | Chaturmas Dwitiya

‘Chaturmasya Vidiya’ or ‘Chatumas Dwitiya’ is observed on Kartik Krishna Vidiya as per Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Gujarat Calendars. In 2020, Chaturmas Dwitiya dates are August 5 and December 2. On Chaturmas Vidiya, Ashoonya Shayana vratam is concluded. Ashoonya Sayan vrat starts on Shravan Krishna Vidiya and continued for four holy months. Though, Chaturmasya […]