Ashta Lakshmi Stotram (Ashtalaxmi Stotra)

Ashtalakshmi Stotram is the most revered stotram dedicated to Ashtalakshmi, eight aspects of Goddess Lakshmi. Ashtalakshmi are – Adi Lakshmi, Dhanya Lakshmi, Dhairya Lakshmi, Gaja Lakshmi, Santana Lakshmi, Vijaya Lakshmi, Dhana Lakshmi, and Vidya Lakshmi. Ashtalakshmi stotram is chanted daily, during Diwali Lakshmi Puja, Varalakshmi Vratham, Ashtalakshmi Puja, Lakshmi Kubera Puja, etc. This prayer is […]