Shri Guru Stotram, Guru Mantram

Guru

Guru

Shri Guru Stotram or Guru Mantram is a prayer to be chanted during any Hindu puja and vrat. In Hinduism, after parents, the Guru (teacher) has given the great importance.

According to Hindu traditions, Lord Dakshinamurthy (Shiva), Lord Dattatreya, ┬áLord Hayagriva and Shri Adishankara Bhagavatpada are considered universal gurus…

Akhanda Mandala Karam
Vyaptam Yena Char-acharam
Tatpadam Dharshitam Yena
Tasmae Shri Gurave Namah

Agyana Timir-andasya
Gyanan-Jana Shalakaya
Chakhur-unmilitam Yena
Tasmae Shri Gurave Namah

Gurur Brahma Gurur Vishnu
Gurur Devo Maheshvara
Gurur Sakshat Param Brahma
Tasmae Shri Gurave Namah

Write Your Comment

2 Comments

  1. Anirudh says:

    sri guru stotram tamil lyrics – akhanda mandalakaram

  2. Mudium Saiprasad says:

    # PRANAM GURU MAHARAJ JI #
    # JAI SAT CHIT ANAND #