Parasara Bhattar ThiruNakshatram

Parasara Bhattar Thiru Nakshatram is observed in Vrishabha Masam on Anusham Nakshatram (Anuradha Nakshatra / Anizham Nakshatra).

It is also known as Parasara Bhattar Janma Nakshatrotsavam (Parasara Bhattar Thiruvaradhana).

In 2014, Parasara Bhattar Thiru Nakshatram date is 12 June, Thursday.

It coincides with ‘Vaigasi Masam’ of Tamil calendar, ‘Vaishakha Masam / Jyeshta Masam’ in Telugu and Kannada calendars.

Write Your Comment