Gayatri Devi Navaratri 2013 at Annojiguda Gayatri Peetham, Hyderabad

Gayatri Mata Goddess

Gayatri Mata Goddess

Gayatri Devi Navaratri (Devi Sharan Navaratri) is the biggest festival at Annojiguda Gayatri Peetham near Hyderabad. In 2013, Navaratri begins with Kalasha Sthapana on October 5th and ends on October 13th with Vijayadashami Shami Pooja.

Detailed schedule of Gayatri Navaratri 2013

Saturday, 5 October 2013 – Balatripura Sundari Devi Alankaram

8 AM – Gopooja, Ganapathi Pooja, Swasthi Punyahavachanam, Dwajarohanam, Akhanda deeparadhana, Kalasha Sthapana, Agni pratishtapana

12.30 noon – Mangala harathi, Mantrapushpam, Tirthprasada viniyogam

4 PM – Adhyatmika Pravachanam

6.30 PM – Chatushashti upachara puja, Kumari Puja, Mangalaharathi, Mantrapushpam, Tirthprasada distribution.

Sunday, 6 October 2013 – Gayathri Devi Alankaram

8 AM – Chatusashti upachara pooja, Sri Gayatri Havanam

11 AM – Samuhika Kumkumarchana

12.30 Noon – Mangala harathi, Mantrapushpam, Tirthprasada vitharana

4 PM – Srimati Devulapalli Uma brindam Kuchipudi dance

6.30 PM – Pradosha Puja, Mangalaharathi, Mantrapushpam & Tirtha prasada viniyogam

Monday, 7 October 2013 – Rajarajeshwari Devi Alankaram

8 AM – Chatusashti upachara pooja, Sri Gayatri Havanam

11 AM – Samuhika Kumkumarchana

12.30 Noon – Mangala harathi, Mantrapushpam, Tirthprasada vitharana

4 PM – Geya Valmiki Sri Rukmabhatla Narasimhaswami’s Geyakatha ganam

6.30 PM – Pradosha Puja, Mangalaharathi, Mantrapushpam & Tirtha prasada viniyogam

Tuesday, 8 October 2013 – Annapurna Devi Alankaram

8 AM – Chatusashti upachara pooja, Sri Gayatri Havanam

11 AM – Samuhika Kumkumarchana

12.30 Noon – Mangala harathi, Mantrapushpam, Tirthprasada vitharana

4 PM – Brahmasri Deshapathi Srinivas Sharma brindam – Bhakti sangeetha karyakramam

6.30 PM – Pradosha Puja, Mangalaharathi, Mantrapushpam & Tirtha prasada viniyogam

Wednesday, 9 October 2013 – Mahakali Devi Alankaram

8 AM – Chatusashti upachara pooja, Sri Gayatri Havanam

11 AM – Samuhika Kumkumarchana

12.30 Noon – Mangala harathi, Mantrapushpam, Tirthprasada vitharana

4 PM – Brahmasri Shashidhara sharma brundam – Bhakti sangeetha karyakramam

6.30 PM – Pradosha Puja, Mangalaharathi, Mantrapushpam & Tirtha prasada viniyogam

Thursday, 10 October 2013 – Mahalakshmi Devi Alankaram

8 AM – Chatusashti upachara pooja, Sri Gayatri Havanam

11 AM – Samuhika Kumkumarchana, Sri Madhavananda Saraswati Swami vari Padapuja Anugraha bhashanam

12.30 Noon – Mangala harathi, Mantrapushpam, Tirthprasada vitharana

4 PM – Harikatha Kaumudi Sri Dhulipala Shivaramakrishna Sharma’s Katha Kalakshepam

6.30 PM – Pradosha Puja, Mangalaharathi, Mantrapushpam & Tirtha prasada viniyogam

Friday, 11 October 2013 – Saraswati Devi Alankaram

8 AM – Chatusashti upachara pooja, Sri Gayatri Havanam

11 AM – Samuhika Kumkumarchana

12.30 Noon – Mangala harathi, Mantrapushpam, Tirthprasada vitharana

4 PM – Srimati Sudhamala brindam Kuchipudi dance

6.30 PM – Pradosha Puja, Mangalaharathi, Mantrapushpam & Tirtha prasada viniyogam

Saturday, 12 October 2013 – Kameshwari Devi Alankaram

8 AM – Chatusashti upachara pooja, Sri Gayatri Havanam

11 AM – Samuhika Kumkumarchana

12.30 Noon – Mangala harathi, Mantrapushpam, Tirthprasada vitharana

4 PM – Adhyatmika Pravachanam

6.30 PM – Pradosha Puja, Mangalaharathi, Mantrapushpam & Tirtha prasada viniyogam

Sunday, 13 October 2013 – Vijayadurga Devi Alankaram

8 AM – Uttara Kalashodwasana, Tirthaprasada viniyogam

4 PM – Shami Pooja & importance of Vijayadashami – a spiritual discourse by Sri Gayatri thatwananda Rushi.

Write Your Comment