Sharada Navaratri 2019 at Kanchipuram Kamakshi Temple in Tamil Nadu

Sharada Navaratri & Vasantha Navarathri are the two biggest Mahotsavams at Kanchipuram Kamakshi Ammal Temple. Sharada Navaratri 2019 begins on September 29 and ends on October 8. The celebrations will be performed in Sri Maha Tripurasundari Sametha Sri Chandramouleeshwara Swami temple at Kanchi Kamakoti Peetam, Sankara Matam, Kanchipuram. Navaratri Mahotsava occupies a special place in […]

Kanchi Brahmotsavam 2014, Kanchipuram Kamakshi Ammal Temple Festival

Kamakshi Mata, Kanchipuram

Kanchi Kamakshi Brahmotsavam is held in Kanchipuram Kamakshi Ammal Temple during Maasi masam as per Tamil Calendar. It is the major festive celebrations at Kamakshi Astadasha Shakti Peetham. In 2014, Kanchi Kamakshi Brahmotsavam begins on February 5 and ends on February 25. This festival is held for 13 days. During the Brahmotsavam celebrations, Vahana seva […]

Astadasha Shakti Peethas – List of 18 Shakti Temples

This list of Ashtadasa Shakti peethas ( 18 Shakti Temples / Temples of Mother Goddess). It is a clear representation of Aadi Shankaracharya’s Astadasha Shakti peeta Stotram: Lankayam Shankari devi, Kamakshi Kanchika pure / Pradyumne Shrinkhala devi, Chamunda Krouncha pattane // Alampure Jogulamba, Sri shaile Bhramarambika / Kolha pure Maha lakshmi, Mahurye Ekaveerika // Ujjainyam […]