Shravana Shukravaram Pooja 2020

Shravana Shukravaram (Fridays in Shravan Month) is very auspicious day for MahaLakshmi Puja. In Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka, Goddess Mahalakshmi is worshipped on Shravana Shukravaram. In 2020, Shravana Shukravaram dates are – July 24, July 31, August 7 and August 14. Mahalakshmi Sthapana Pooja is on July 24 and Varalakshmi Vratham is on July … Continue reading Shravana Shukravaram Pooja 2020