Sri Yaduguru Akkamma Devatha Swamy Temple, Mavinamaradhanahalli

Sri Yaduguru Akkamma Devatha Swamy Temple is located at Mavinamaradhanahalli, Kuderu Mandal in Anantapur District, Andhra Pradesh. This Temple is dedicated to Yaduguru Akkamma Devatha Swamy. Address: Sri Yaduguru Akkamma Devatha Swamy Temple, Mavinamaradhanahalli, Kuderu Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh, India, Pin Code : N/A Phone Number : N/A Fax : N/A Email : N/A […]