Amavasya 2020 | Amavasya 2020 dates | Amavasya Vrat

There are 12 Amavasya in 2020 – one in each month as per Gregorian calendar and a couple of Amavasyas in August. Amavasya has great significance in Hindu rituals and Hindu calendar. Ashada Amavasya is referred to as Chukkala Amavasya; Shravana Amavasya is celebrated as Polala Amavasya (Bail Pola), Bhadrapada / Ashwin Amavasya is observed […]