Vastu Shanti Muhurat 2017 (Vastu Shanti Pooja in 2017)

Vastu Shanti Muhurat 2017 (Vastu Shanti Pooja in 2017) are listed here for all months. For Vastu Shanti Pooja, specific muhurat is needed.

Auspicious tithi, Nakshatra, day, Lagna, etc.. are essential for Vastu Pooja during Grihapravesh or during any other instance.

Vastu Shanti Muhurat in January 2017

6 January 2017

7 January 2017

9 January 2017

13 January 2017

18 January 2017

19 January 2017

20 January 2017

23 January 2017

30 January 2017

Vastu Shanti Muhurat in February 2017

2 February 2017

3 February 2017

6 February 2017

8 February 2017

9 February 2017

13 February 2017

16 February 2017

17 February 2017

Vastu Shanti Muhurat in March 2017

8 March 2017

9 March 2017

15 March 2017

18 March 2017

Vastu Shanti Muhurat in April 2017

28 April 2017

Vastu Shanti Muhurat in May 2017

1 May 2017

3 May 2017

8 May 2017

17 May 2017

18 May 2017

19 May 2017

22 May 2017

27 May 2017

Vastu Shanti Muhurat in June 2017

3 June 2017

5 June 2017

10 June 2017

15 June 2017

19 June 2017

Vastu Shanti Muhurat in July 2017

28 July 2017

29 July 2017

31 July 2017

Vastu Shanti Muhurat in August 2017

2 August 2017

9 August 2017

12 August 2017

17 August 2017

There is no Vastu Muhurat in September 2017

There is no Vastu Muhurat in October 2017

Vastu Shanti Muhurat in November 2017

1 November 2017

10 November 2017

15 November 2017

25 November 2017

27 November 2017

29 November 2017

Vastu Shanti Muhurat in December 2017

4 December 2017

Leave a Reply

1 Comments

  1. rina says:

    नमस्कार आमचे गावी जुने घर आहे. त्यात काही बदल करून आम्ही वास्तूपुजा करून घेणार आहोत. पण तेथील भटजी नी 22 एप्रिलला मुहूर्त दिल्यानंतर सर्व कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. पण प्रत्यक्षात ती वास्तुशां ती होईल काय?