Sri Venkateshwara Stotram: Kamalakucha choochuka kunkumatho

Sri Venkateshwara Stotram (Kamalakucha choochuka kunkumatho) is a popular prayer dedicated to Lord Venkateswara Swamy (Lord Balaji).

Here are the lyrics of Sri Venkateswara Stotram…

Kamalakucha choochuka kunkumatho
Niyatharunithathula neelathano
Kamalayatha lochana lokapathe
Vijayeebhava Venkatasaila pathe

Sachadhurmukha shanmukha panchamukha
Pram ukakhila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala saranidhe
Paripalayamam vrishasailapathe

Athivelathaya thava durvishahai
Ranuvela Kruthairaparada sathai:
Paritham thvaritham vrishasailapathe
Paraya krupaya paripahi Hare

Adhivenkata saila mudaramather
Janathabimathadhika danarathath
Paradevathaya gathithannigamai:
Kamaladayithtanna param kalaye

Kalavenuravavasa gopa vadhu
Sathakoti vrithath smarakoti samath
Prathivalla vikabhimathath sukhadhath
Vasudeva suthanna paramkalaye

Abhirama gunakara dasarathe
Jagadeka danurdhara dheeramathe
Raghunayaka Rama Ramesa vibho
Varadho bhava deva daya jaladhe

Avaneethanaya kamaneeyakaram
Rajaneechara charu mukhamburuham
Rajaneechara raja thamo mihiram
Mahaneeyamaham Raghuramamaye

Sumukham Suhrudam Sulabham sukhadam
Swanujam cha Sukhayamamogha—
Saram Apahaya Raghudwaha manyamaham
Na kathnchana kanchana jathu bhaje

Vinaa Venkatesam nanatho nanatha:
Sadaa Venkatesam smarami smarami
Hare Venkatesa Praseeda Praseeda
Priyam Venkatesa Prayachha Prayachha

Aham doorathasthe padamboja yugma
Pranamechaya gathya sevam karomi
Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam
Prayachha prayachha prabho Venkatesa

Agnanina maya doshaanaseshan vihithan Hare
Kshamasvathm kshamasvathvam
Seshasailasikhamane

Leave a Reply

43 Comments

 1. Archana AM says:

  I like venkateshwara suprabhatam and stotram very much.its so melodious.

 2. Renuka says:

  free download for kamalakucha chuchuka kumkumato telugu song

 3. Vishwakarma says:

  kamala kucha choochuka kumkumatho mp3 song free download

 4. Pashunath says:

  download pdf kamalakucha choochuka kunkumatho lyrics in english

 5. Upama says:

  Sri Venkateshwara Stotram: Kamalakucha choochuka kunkumatho | Hindupad lyrics

 6. Shrila says:

  venkateshwara stotram mp3 download in mp3chief KAMALAKUCHA CHU

 7. Satyanarayan says:

  kamala kucha chuchuka devotional song mp3 free download

 8. Kirtmalini says:

  lord venkateswara telugu stotras mp3 songs free download

 9. Shubhay says:

  sree venkateswara swamy kamala chuchuka kumkumatho in telugu

 10. Madhumathi says:

  sri venkateswara sthothram kamala kucha chuchuka song free download

 11. Shakunt says:

  kamala kucha chuchuka kumkumatho mp3 songs free download

 12. Hanan says:

  kamala kuchakuma venkateswara suprabhatam lyrics in telugu pdf

 13. Ramashray says:

  venkatesa swamy suprabhatam kamala kucha telugu mp3 song free download

 14. Gunjita says:

  free download of lord venkateswara kamala kucha chu

 15. Saniya says:

  sri enkateswara swami kamala kucha chuchuka tho song free dowmload

 16. Aadhya says:

  venkateswara swamy kamala chutha kumku matho song free download

 17. Rupa says:

  sri venkateswara god song starting with the work kamala

 18. Kanaklata says:

  Venkateswara swamy Kamala kucha chuchuka kunkumathe devotional song lyrics

 19. Tamal says:

  venkateswara suprabhatam lyrics in telugu full version pdf

 20. Gogula says:

  venkateswara stotram kamala kucha chuchuka mp3 free download

 21. Vishnahpu says:

  stotram venkateswara swamy lyrics in telugu free download

 22. Swapnil says:

  sri venkateswara swamy kamalakucha with lyrics in english

 23. Muna says:

  sri venkateshwara stotram lyrics in telugu free download

 24. Lokakriti says:

  sri venkatesa suprabhatham complete lyrics sanskrit and mangalashtakam

 25. Pariket says:

  free download of sri venkateswara kamala kucha kumkuma

 26. Siamak (Or Shiamak) says:

  sri venkateshwara subrabatha stotram tamil pdf free download

 27. Taran says:

  venkateswara suprabhatam lyrics in telugu kamala kucha chuchuka

 28. Anubhuti says:

  Kamala Kucha kumkuma suprabhatam venkateswara swamy audio song free download

 29. Suravi says:

  kamala kucha chuchuka lyrics in telugu with meaning

 30. Sundari says:

  venkateshwara stotram kamala kucha chuchuka mp3 free download

 31. Vishvaketu says:

  kamala kucha chuchuka kumkum tho song lyrics in telugu pdf

 32. Vedatmane says:

  kamala kucha chuchuka kumkuma tho telugu pdf download

 33. Arshi says:

  sri venkateshwara stotram kamalakucha choochuka kunkumatho sanskrit pdf

 34. Neelesh says:

  Kamala Kucha kumkuma venkateswara swamy song free download

 35. Prita says:

  kamala kucha chu stotram lyrics in sanskrit pdf

 36. Adeela says:

  kamalakuchakokunkuma sng of lord venkateshwara free Telugu download

 37. Gurmeet says:

  free download song of Sri Venkateswara Stotram kamala kucha

 38. Vinati says:

  sri venkateswara stothram kamalakucha lyrics in tamil pdf

 39. Achintya says:

  kamalakuchitha kumkum tho devotional songs in telugu lyrics

 40. Jyena says:

  kamalakucha choochuka kunkumatho lyrics in telugu free download

 41. Triputa says:

  lord venkateswara stotram kamala lyrics in telugu version

 42. Vedika says:

  venkateswara stotram kamalakucha lyrics in telugu free download pdf

 43. Shravana says:

  sri venkateswara swami song kamala kucha kunkumatho mp3