Sri Hari Stotram – Stotram to Lord Sri Hari

Sri Hari Stotram is prayer to praise and worship Lord Sri Hari (Lord Vishnu). All glories to Lord Vishnu. 

Jagajjalapalam kachad kanda malam,
Sarahandraphalam mahadaithyakalam,
Nabho neelakayam duravaramayam,
Supadmasahayam Bajeham Bajeham. //1//

Sadambhodhi vasam galathpushpahasam,
Jagatsannivasam sathadhithyabhasam,
Gadhachakra sastram lasad peetha vasthram,
Hasacharu vakthram Bajeham Bajeham. //2//

Ramakantaharam sruthivrathasaram,
Jalantharviharam dharabharaharam,
Chidanandaroopam manogna swaroopam,
Druthaneka roopam Bajeham Bajeham. //3//

Jarajanma Heenam parananda peetham,
Samadana leenam sadaivanaveetham,
Jagajjanma hethum suraneeka kethum,
Trilokaika sethum Bajeham Bajeham. //4//

Kruthamnayaganam khagadhisayanam,
Vimukthernidhanam hararadhimanam,
Swabakthanukoolam jagadvrukshamoolam,
Nirastharthasoolam Bajeham Bajeham. //5//

Samasthamaresam dwirephabha klesam,
Jagat bimba lesam hrudakasa desam,
Sada divya deham vimukthakhileham,
Suvaikuntageham Bajeham Bajeham. //6//

Suralibalishtam Trilokivarishtam,
Gurannangarishtam swaroopaikanishtam,
Sadyudhadheeram mahaveeraveeram,
Bhambhoditheeram Bajeham Bajeham. //7//

Ramavamabhagam thalanagna nagam,
Kruthadeethayagam gatharagaragam,
Muneendrai sugeetham surai sapareeham,
Ganougairaathetham Bajeham Bajeham. //8//

Phalasruthi (Merits of reciting Sri Hari Stotram):
Idham yasthu nithyam samadhaya chitham,
Padeth ashtakam kashta haram murare,
Savishnor vishokam druvam yathilokam,
Jarajanmasokam punar vidathe no.

Leave a Comment.

55 Comments

 1. who wrote shri hari stotra in hindu text

  By Suvimal at September 8, 2013 at 2:44 pm
 2. lyrics of sri hari stotram in sanskrit with hindi meaning

  By Arjit at August 9, 2013 at 2:02 pm
 3. Vishnu Ashtakam- Shree Hari Stotram lyrics in english

  By Dindayal at June 22, 2013 at 8:13 pm
 4. Jarajanma Heenam parananda peetham Samadana leenam sadaivanaveetham Jagajjanma hethum suraneeka kethum Trilokaika sethum Bajeham Bajeham

  By Sukarman at June 18, 2013 at 9:39 pm
 5. where can i get the hindi translation of this ?

  By kuku at November 21, 2009 at 12:28 pm
 6. u can check out the song on you tube… put in ‘sri hari stotra’ it starts out with a tune so be patient!!

  By miss lal at August 16, 2009 at 10:37 pm