Shravana Masa 2016 (Shravana Month) in Kannada Panchanga

Shravana masa or Shravana month is the 5th month in Hindu calendar or Kannada panchanga followed in Karnataka. In 2015, Shravana masa starts on August 3 and ends on September 1.

Kannada Shravanamasa Shukla Paksha begins on August 3 and ends on August 18 in 2016.

Kannada Sravanamasa Krishna paksha starts on begins on August 19 and ends on September 1..

The similar Panchanga is followed in Maharashtra, Gujarat, Goa, Telangana and Andhra Pradesh.

Shravana masa is the most important month to perform Lakshmi puja as per Kannada calendars. Nagara Panchami, Varamahalakshmi Puja, Mangala Gowri Vratha, Upakarma, Raksha bandhan, and Sri Krishna Janmashtami or Gokulashtami are the important festivals in Kannada Sravana masa.

Mangala Gowri Puja is the main ritual of Shravana Mangalvara (Tuesdays in Shravan month).

Sravana Masa Shukravara Lakshmi Puja is another famous ritual observed in Shravana Masa.

Other major festivals in Kannada Shravana Masa 2016

4 August 2016 – Shrungar Dwitiya / Sindhara Dooj, Shukra Moudya Thyaga

5 August 2016 – Hariyali Teej, Simha Sankranti, Madhushrava Tritiya, Durva Ganapati Vrat, Swarna Gowri Vrata.

6 August 2016 – Naga Chaturthi

7 August 2016 – Nagula Panchami, Garuda Panchami, Samaveda Upakarma

11 August 2016 – Pushpashtami

12 August 2016 – Varalakshmi Vratha, Kaumari Devi Puja

13 August 2016 – Asha Dashami

14 August 2016 – Putrada Ekadashi

15 August 2016 – Damodara Dwadashi

16 August 2016 – Krishna Yajurveda Upakarma, Simha Sankramanam

17 August 2016 – Rigveda Upakarma

18 August 2016 – Rakshabandhan, Hayagriva Jayanti, Shukla Yajurveda Upakarma

19 August 2016 – Ashunya Shayana Vratha

20 August 2016 – Sri Raghavendra Aradhana

21 August 2016 – Sankashtahara Chaturthi

24 August 2016 – Sri Krishna Janmashtami

26 August 2016 – Vaishnava Sri Krishna Jayanti

28 August 2016 – Aja Ekadashi

30 August 2016 – Masa Shivaratri

1 September 2016 – Polala Amavasya

Shravana Masa Puja 2016

Shravana Ravivara – August 7, August 14, August 21 and August 28.

Shravana Somavara – August 8, August 15, August 22 and August 29.

Shravana Mangalavara – August 9, August 16, August 23 and August 30.

Shravana Budhavara – August 3, August 10, August 17, August 24 and August 31.

Shravana Guruvara (Shravana Lakshmivara) – August 4, August 11, August 18, August 25 and September 1.

Shravana Shukravara – August 5, August 12, August 19 and August 26.

Shravana Shanivara – August 6, August 13, August 20 and August 27.

Next month in traditional Kannada calendar is – Bhadrapada Maasa.

Leave a Reply

8 Comments

  1. Parag says:

    why is the importance of shravan gauri in kannad vaishnav bhrahmins