Shivashtakam Lyrics, Prabhum Prananatham Vibhum Vishvanatham

Shivashtakam, popularly known as ‘Prabhum Prananatham’ is an octet prayer dedicated to Lord Shiva. Shivashtakam explains the importance of Shiva puja. The 9th stanza or verse in Shivashtakam describes the merits or benefits of chanting Shivashtakam stotram.

Prabhum prananatham vibhum vishvanatham
jagannathanatham sadanandabhajamh
Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham
shivamshankaram shambhumishanamide 1

Gale rundamalam tanau sarpajalam
mahakalakalam ganeshadhipalamh
Jatajutabhangottarangairvishalam shivam
shankaram shambhumishanamide 2

Mudamakaram mandanam mandayantam
mahamandala bhasmabhushhadharamtam
Anadihyaparam mahamohaharam
shivam shankaram shambhumishanamide 3

Vatadho nivasam mahattattahasam
mahapapanasham sadasuprakashamh
Girishamganesham sureshammahesham
shivamshankaram shambhumishanamide 4

Girindratmajasangrahitardhadeham
girau sansthitam sarvada sannageham
Parabrahmabrahmadibhirvandhyamanam
shivam shankaram shambhumishanamide 5

Kapalam trishulam karabhyam dadhanam
padambhojanamraya kamam dadanam
Balivardayanam suranam pradhanam
shivam shankaram shambhumishanamide 6

Sharachchandragatram gunananda patram
trinetram pavitram dhaneshasya mitram
Aparnakalatram charitram vichitram
shivam shankaram shambhumishanamide 7

Haramsarpaharam chitabhuviharam
bhavamvedasaram sadanirvikaram
Smashaanevadantam manojamdahantam
shivamshankaram shambhumishanamide 8

Stavam yah prabhate narah shulapane
patheth stotraratnam vhaprapyaratnam
Sputram sudhyanam sumitram kalatram
vichitrai samaradya moksham prayati 9

Leave a Comment.

8 Comments

 1. prabhum prananatham song lyrics in telugu

  By Paramartha at August 24, 2015 at 1:29 pm
 2. lord shiva malayalam song prabhum prana nadam

  By Layak at April 11, 2015 at 1:00 pm
 3. Prabhu prana nadam vibhum vishwa nadam mp3 downlord

  By Devendra at September 18, 2013 at 11:15 pm
 4. shivashtakam with lyrics lord shiva in sanskrit mp3 free download

  By Madan Mohan at September 9, 2013 at 11:07 am
 5. lirycs of the song prabhum prana nadham vibhum vishwa nadham

  By Nishith at August 30, 2013 at 8:10 pm
 6. Shiva stuthi soog prabum prana nadham mp3 download

  By Dakshi at August 3, 2013 at 6:15 pm
 7. free download of lyrics of prabhum prananatham in PDF

  By Bhagvan at July 14, 2013 at 11:08 pm
 8. www prapu prana natham param vishvanatham mp3 songs com

  By Dinendra at June 7, 2013 at 12:10 am