Pratiksha Nagar cha Vighnaharta 2016, Sion, Mumbai

Pratiksha Nagar cha Vighnaharta 2016 images, wallpapers, photos, setting, etc..

In 2016, Pratiksha Nagar cha Vighnaharta Ganpati celebrations begins on September 5th with Ganesh Chaturthi Pratham Pujan and ends on September 15th with Udwasan Pujan of Ganpati Visarjan on September 15th (Anant Chaturdashi day).

Pratiksha Nagar cha Vighnaharta Ganesh utsav is organised by Balchiranjeevi Sarvajanik Ganeshotsav Mandal.

Scroll down for the images of Pratiksha Nagar cha Vighnaharta Ganpati 2013..

Pratiksha nagar cha vignaharta

Pratiksha nagar cha vignaharta

Leave a Reply