Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram, 108 Names of Lord Laxmi Narasimha

Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram is a prayer dedicated to Lord Narasimha which gives 108 names of Lord Lakshmi Narasimha Swamy.

Narasimho mahasimho divyasimho mahabala
Ugrasimho mahadevah stambajas cogralocana 1

Raudra sarvadbhutah sriman yoganandas trivikrama
Harih kolahalas chakri vijayo jayavardhana 2

Pancananah parambrahma aghora ghoravikrama
Jvalanmukho jvalamali mahajvalas mahaprabhu 3

Nitilaksah sahasrakso durniriksyah pratapana
Mahadamstra yudhahprajnas candakopi sadasiva 4

Hiranyakasipudhvamsi daityadanavabhanjana
Gunabhadro mahabhadro balabhadrah subhadraka 5

Karalo vikaralascha vikarta sarvakartrka
Sisumaras trilokatma isah sarvesvaro vibhu 6

Bhairavadambaro divyas cacyutah kavi madhava
Adhoksajo’ksarah sarve vanamali varaprada 7

Visvambaro’dbhuto bhavyah srivisnuh purusottama
Anaghastra nakhastracha suryojyotih suresvara 8

Sahasrabahuh sarvajnah sarvasiddhipradayaka
Vajradamstro vajranakho mahanandah paramtapa 9

Sarvamantraikarupascha sarvayantravidarama
Sarvatantratmakavyakta suvyakta bhakta vatsala 10

Vaisakhasuklabhutotthah saranagatavatsala
Udarakirtih punyatma mahatma candravikrama 11

Vedatrayo prapujyascha bhagavan paramesvara
Srivatsamka srinivaso jagadvyapi jaganmaya 12

Jagatpalo jagannatha mahakhago dvirupabhrt
Paramatma paramjyotir nirgunascha nrikesari 13

Paratattvam paramdhama saccidanandavigraha
Laksminrsimha sarvatma dhirah prahladapalaka 14

Idam laksminrsimhasya namastottaramisatam
Trisandhyam yahpathetbhaktya sarvabheestamavapnuyat 15

Leave a comment to Lakshmi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram, 108 Names of Lord Laxmi Narasimha

 1. durga ashtottara shatanama stotram paath in somvati amavasya

 2. sri lakshmi narasimha swamy ashtothram audio free download

 3. lakshmi narasimha swamy ashtothram mp in telugu download

 4. 108 names of lord lakshmi narasimha swamy in hindi

 5. lakshmi ashtottara sata nama stotram with english meaning

 6. sri lakshmi narasimha swamy stotram in telugu pdf

 7. 108 names of lord narasimha written in sanskrit

 8. various names of lord sri lakshmi narasimha swamy

 9. loard lakshmi narsimha hindu sanskrit baby girl name

 10. lakshmi narasimha swamy 108 mantras in telugu pdf

 11. sri lakshmi narasimha swamy puja mantras in telugu

 12. sri lakshmi narasimha swamy astotram lyric in telugu 108

 13. sri lakshmi narasimha swamy astotram in english lyrics

 14. 108 names of lord narasimha in devanagari script

 15. sri lakshmi narasimha swamy 108 names in hindi

 16. lord narasimha swamy names for a girl baby

 17. lakshmi narasimha astotra shantanam stotra pdf in kannada

 18. shree laxmi narsimha ashtottara shata namavali in devanagari

 19. pdf text on sri lakshmi nrisimha swamy mantras stotras

 20. lakshmi narasimha ashtothara shata nama stotram in kannada pdf

 21. 108 sri lakshmi narasimha stotram pdf in sanskrit

 22. sri lakshmi narasimha swamy tamil stotram in pdf free download

 23. free audio download of sri lakshmi narasimha ashtottara

 24. HOW TO FREE AUDIO DOWNLOAD OF SRI LAKSHMI NARASIMHA ASHTOTTARA

 25. sri lakshmi narasimha 108 nama ashtothram in telugu pdf

 26. sri lakshmi ashtottara satha nama stotram in telugu pdf

 27. sree shani astothara sathanama stotram in telugu pdf

 28. lakshmi narsimha names for baby girls in sanskrit

 29. Sri laxmi narasimha 108 names sahasranamam in kannada

 30. 108 names of lakshmi narasimha swamy in telugu font

 31. sri lakshmi narasimha swamy stotras in telugu script

 32. baby boy names with meaning of lord laxmi narasimha swamy

 33. sri varalakshmi ashtottara satha nama stotram in telugu

 34. 108 names of lord narasimha pdf in hindi

 35. free download on 108 forms that Lakshmi takes

 36. lakshmi ashtottara shatanama 108 names in tamil pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *