Durga Saptashloki Stotram, Saptashloki Durga Stotra – Short version of Durga Saptashati

Durga Saptashloki Stotram (Saptashloki Durga Stotra) is an alternate prayer for Durga Saptashati or Chandi Path stotram which is revered as the most important text during Navratri Durga Puja.

Those who are unable to chant Durga Saptashathi can recite this as an alternate to get blessings of Goddess Durga. This seven-verse stotram explains the highlights of 700 verses of Durga Saptashati.

Here are the lyrics of Durga Saptashloki stotram in English:

Gnaninamapi chetamsi devi bhagawatee sadaa

Baladaa krushya mohaya mahamayaa prayachchathi //1//

Durgesmrita harasi mathi mashesha jantho

Swasthai smrita mathi matheeva shubhaam dadasi

Daridrya dukha bhaya harini kathwadanya

Sarvopakara karanaya sadarthra chittha //2//

Sarva mangala mangalye shive sarvartha sadhike

Saranye thriyambake gauri narayani namosthuthe //3//

Saranagatha deenartha paritrana parayane

Sarvasyarti hare devi narayani namosthuthe //4//

Sarvaswarupe sarveshe sarva shakti samanvithe

Bhaye bhyasthrahi no devi durgedevi namosthuthe //5//

Rogaana seshana pahamsi tushta rushta thu kaamaan sakalana bheeshtan

Thwama shrithanam navipanna raanaam thwama shrithahya shrayatham prayanthi //6//

Sarvabhadaa prashamanam thrailokyasya akhileshwari

Evameva thwaya karyamasmath vairi vinashanam //7//

Leave a Reply

21 Comments

 1. Nishad says:

  4 lines durga devi short stotram in kannada for free pdf download

 2. Tripta says:

  free download durga stotram- om sarva mangala mangalye

 3. Ranjita says:

  benefits of reading durga saptha sloki with telugu lyrics

 4. Shamak says:

  sarva mangala mangaly shive sarvartha sadhike stotra in kannada

 5. Vajrahast says:

  durga sapta sloki in telugu pdf free download

 6. Iravati says:

  sarva mangala mangalye sive sarvartha sadhike malayalam pdf

 7. Kaver says:

  how to get meaning of durga saptashati line by line

 8. Elina says:

  om sarv mabgal mangaly shive sarwarth sadhike( durga puja) at hindi lyrics

 9. Shashirekha says:

  shorter verse of durga kavach in written form

 10. Chaitan says:

  chanting of sarva mangal mangalye during solar eclipse

 11. Nartana says:

  maa durga saptsloki in sidhkunjika strot in hindi text

 12. Maitreyi says:

  rahu kalam for durga saptashati stotram in telugu

 13. Vaneet says:

  sarva mangal mangalye shive sarvarth sadhikesharan in sanskrit lyrics

 14. Rohit says:

  durga saptashati path in hindi anuvad in words

 15. jaya says:

  saptasloki appadiye tamilla varuma adavathu meaning tamila venum

 16. Shripal says:

  700 verses of devi durga downloadable english version

 17. Hemangi says:

  sarva mangal mangalye shive sarvarth text in hindi

 18. ak pandey says:

  how i am download the durgasaptsati. request send the procedure.

 19. K. Niranjan. Prabhu. says:

  Please mail me the line by line meaning of Durga Sapta Sloki Stotra.

  Thanks & Regards,
  Niranjan.