Devi Navaratna Malika Stotram

Devi Navaratna Malika stotram is a powerful prayer dedicated to Goddess Devi. It is one of the famous works by Sri Adi Shankara Bhagavatpada. Navaratna Malika Stotram is a nine-verse prayer (garland of 9 gems) which describes the power of Goddess Devi.

It also has the Phalastuthi, a verse to explain the merits or benefits of reciting Navaratna Malika Stotram. Here goes the text or lyrics of Navratna Maalika stotram:

Haara noopura kireeta kundala vibhooshithaavayava shobhineem
kaaranesha vara maulikoti parikalpyamaana padapeethikaam
kaala kaala phanipaasha baana dhanurankushaa maruna mekhalaam
phaala bhoo tilaka lochanaam manasi bhaavayaami paradevataam //1//

Gandhasaara ghanasaara chaaru nava naagavalli rasavaasineem
saandhya raaga madhuraadharaa bharana sundaraanana shuchismitaam
mandharaayata vilochanaa mamalabaala chandrakruta shekharee
mindiraa ramana sodareem manasi bhaavayaami paradevataam //2//

Smera chaarumukha mandalaam vimala gandalambimani kundalaam
haaradaama pari shobhamaana kuchabhaara bheerutanumadhyamaam
veera garvahara noopuraam vividhakaaranesha vara peethikaam
maara vairi sahachaarineem manasi bhaavayaami paradevataam //3//

Bhooribhaara dharakundaleendra manibaddha bhoovalaya peethikaam
vaariraashi manimekhalaa valaya vahni mandala shareerineem
vaari saaravaha kundalaam gagana shekhareem cha paramaatmikaam
chaaruchandra ravilochanaam manasi bhaavayaami paradevataam //4//

Kundala trividhakona mandala vihaara shaddala samullasat pundareeka
mukhabhedineem tarunachandabhaanu tadidujjvalaam
mandalendu parivaahitaamruta taranginee maruna roopineem
mandalaanta manideepikaam manasi bhaavayaami paradevataam //5//

Vaaranaanana mayooravaahamukha daahavaarana payodharaam
chaaranaadi surasundaree chikura shekareekruta padaambujaam
kaaranaadhipati panchaka prakruti kaarana prathama maatrukaam
vaaranaanta sukhapaaranaam manasi bhaavayaami paradevataam //6//

Padma kaanti padapaanipallava payodharaanana saroruhaam
padmaraaga manimekhalaa valayaneevishobhita nitambineem
padmasambhava sadaa shivaantamaya pancharatna padapeethikaam
padmineem pranava roopineem manasi bhaavayaami paradevataam //7//

Aagama pranavapeethikaa mamala varna mangala shareerineem
aagamaavayava shobhinee makhilaveda saarakruta shekhareem
moolamantra mukha mandalaam muditanaada bindu nava yauvanaam
maatrukaam tripurasundareem manasi bhaavayaami paradevataam //8//

Kaalikaa timira kuntalaanta ghana bhrunga mangala viraajineem
choolikaa shikhara maalikaa valaya mallikaa surabhi saurabhaam
kaalikaa madhura gandamandala manoharaanana saroruhaam
kaalikaa makhila naayikaam manasi bhaavayaami paradevataam //9//

Phalastuthi:

Nityameva niyamena jalpataam bhukti mukti phaladaamabheeshtadaam
shankarena rachitaam sadaa japet naamaratna navaratna maalikaam

Leave a Comment.

11 Comments

 1. shayamala navaratna malika stotram reciting benefits

  By Shivkumar at August 22, 2015 at 10:00 pm
 2. Devi navaratna malika pdf in telugu

  By Sarva at August 22, 2015 at 9:56 pm
 3. Where are meanings in English?

  By Viju at September 14, 2014 at 11:54 am
 4. shyamala navaratna malika stotram lyrics meaning in english

  By Sashwat at July 26, 2013 at 2:58 pm
 5. navaratna malika stotram telugu lyrics in telugu free download

  By Niranjan at July 1, 2013 at 6:57 am
 6. devi navaratna malika stotram Telugu lyrics free download

  By Rina at June 2, 2013 at 12:26 pm
 7. navaratna malika stotram lyrics in kannada and meaning

  By Shripadma at May 23, 2013 at 4:43 pm
 8. devi ratna mallika stotram by adi shankaracharya lyrics in sanskrit

  By Triya at May 19, 2013 at 8:39 pm
 9. devi navaratna malika stotram lyrics in telugu sankara charya

  By Jugnu at April 24, 2013 at 11:28 pm
 10. sree devi navaratna maalika stotram lyrics in telugu

  By Kausalya at March 22, 2013 at 4:39 pm
 11. i want to copy a navarathnamalika lyrics how to copy that navarathnamalika lyrics

  By thri at August 20, 2012 at 2:27 am