Devi Navaratna Malika Stotram

Devi Navaratna Malika stotram is a powerful prayer dedicated to Goddess Devi. It is one of the famous works by Sri Adi Shankara Bhagavatpada. Navaratna Malika Stotram is a nine-verse prayer (garland of 9 gems) which describes the power of Goddess Devi.

It also has the Phalastuthi, a verse to explain the merits or benefits of reciting Navaratna Malika Stotram. Here goes the text or lyrics of Navratna Maalika stotram:

Haara noopura kireeta kundala vibhooshithaavayava shobhineem
kaaranesha vara maulikoti parikalpyamaana padapeethikaam
kaala kaala phanipaasha baana dhanurankushaa maruna mekhalaam
phaala bhoo tilaka lochanaam manasi bhaavayaami paradevataam //1//

Gandhasaara ghanasaara chaaru nava naagavalli rasavaasineem
saandhya raaga madhuraadharaa bharana sundaraanana shuchismitaam
mandharaayata vilochanaa mamalabaala chandrakruta shekharee
mindiraa ramana sodareem manasi bhaavayaami paradevataam //2//

Smera chaarumukha mandalaam vimala gandalambimani kundalaam
haaradaama pari shobhamaana kuchabhaara bheerutanumadhyamaam
veera garvahara noopuraam vividhakaaranesha vara peethikaam
maara vairi sahachaarineem manasi bhaavayaami paradevataam //3//

Bhooribhaara dharakundaleendra manibaddha bhoovalaya peethikaam
vaariraashi manimekhalaa valaya vahni mandala shareerineem
vaari saaravaha kundalaam gagana shekhareem cha paramaatmikaam
chaaruchandra ravilochanaam manasi bhaavayaami paradevataam //4//

Kundala trividhakona mandala vihaara shaddala samullasat pundareeka
mukhabhedineem tarunachandabhaanu tadidujjvalaam
mandalendu parivaahitaamruta taranginee maruna roopineem
mandalaanta manideepikaam manasi bhaavayaami paradevataam //5//

Vaaranaanana mayooravaahamukha daahavaarana payodharaam
chaaranaadi surasundaree chikura shekareekruta padaambujaam
kaaranaadhipati panchaka prakruti kaarana prathama maatrukaam
vaaranaanta sukhapaaranaam manasi bhaavayaami paradevataam //6//

Padma kaanti padapaanipallava payodharaanana saroruhaam
padmaraaga manimekhalaa valayaneevishobhita nitambineem
padmasambhava sadaa shivaantamaya pancharatna padapeethikaam
padmineem pranava roopineem manasi bhaavayaami paradevataam //7//

Aagama pranavapeethikaa mamala varna mangala shareerineem
aagamaavayava shobhinee makhilaveda saarakruta shekhareem
moolamantra mukha mandalaam muditanaada bindu nava yauvanaam
maatrukaam tripurasundareem manasi bhaavayaami paradevataam //8//

Kaalikaa timira kuntalaanta ghana bhrunga mangala viraajineem
choolikaa shikhara maalikaa valaya mallikaa surabhi saurabhaam
kaalikaa madhura gandamandala manoharaanana saroruhaam
kaalikaa makhila naayikaam manasi bhaavayaami paradevataam //9//

Phalastuthi:

Nityameva niyamena jalpataam bhukti mukti phaladaamabheeshtadaam
shankarena rachitaam sadaa japet naamaratna navaratna maalikaam

Leave a comment to Devi Navaratna Malika Stotram

  1. i want to copy a navarathnamalika lyrics how to copy that navarathnamalika lyrics

  2. sree devi navaratna maalika stotram lyrics in telugu

  3. devi navaratna malika stotram lyrics in telugu sankara charya

  4. devi ratna mallika stotram by adi shankaracharya lyrics in sanskrit

  5. navaratna malika stotram lyrics in kannada and meaning

  6. devi navaratna malika stotram Telugu lyrics free download

  7. navaratna malika stotram telugu lyrics in telugu free download

  8. shyamala navaratna malika stotram lyrics meaning in english

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *