Daridra Dahana Stotram

Vishvesvaraya Narakantaka Karanaya
Karnamruta Sasisekhara bhooshanaya
Karpura kanti dhavalaya jatadharaya
Darirdradukha dahanaya namah shivaya |1|

Gouri priyaya rajanisha Kaladharaya
Kalantakaya bhujaga dhipa kankanaya
Gangadharaya Gajaraja Vimardanaya
Darirdya dukha dahanaya namassivaya |2|

Bhakta priyaya bhavaroga bhaya pahaya
Ugraya dukha bhava sagara taranaya
Jyotirmayaya ganan amasu nrtyakaya
Daridya dukha dahanaya namassivaya |3|

Charmambaraya shavabhasma vilepanaya
Phalekshanaya manikundala manditaya
Manjira pada yugalaya jatadharaya
Daridya dukha dahanaya namassivaya |4|

Pancananaya phaniraja vibhusinaya
Hemamsukaya bhuvana traya manditaya
Ananda bhumi varadaya tamomayaya
Daridya dukha dahanaya namassivaya |5|

Bhanu priyaya bhava sagara taranaya
Kalantakaya kamalasana pujitaya
Netra trayaya subha lakshana lakshitaya
Daridya dukha dahanaya namassivaya |6|

Rama priyaya Raghunadha varapradaya
Nama priyaya narakarnava taranaya
Punyesu punya bharitaya surarcitaya
Daridya dukha dahanaya namassivaya |7|

Muktisvaraya phaladaya Ganesvaraya
Gita priyaya vrsabhe svara vahanaya
Matanga carma vasanaya Mahesvaraya
Daridya dukha dahanaya namssivaya |8|

Leave a Reply

18 Comments

 1. Adishree says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram pdf in marathi

 2. Sahil says:

  Daridra dukha dahana shiva stotram in telugu lipi

 3. Sanika says:

  daridrya dukha dahan shiv stotra pdf in tamil

 4. Sujala says:

  lord shiva song mp3 free download daridra dukha

 5. Abhi says:

  daridraya dahana stotram lyrics in telugu pdf free downloadu

 6. Ankolika says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram word by word meaning

 7. Mayank says:

  shiv daridra dukh nivaran stotram mp3 free download

 8. Manavi says:

  Daridra Dukha Dahan Shiva Stotra in hindi pdf

 9. Sanjana says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram lyrics telugu pdf

 10. Maneesh says:

  free mp3 only daridrya-dahan shivstotra in marathi mp3 no lyrcis

 11. Tanishq says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram lyrics in telugu

 12. Rujula says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram lyrics in gujarati

 13. Kaajal says:

  shiv daridra dukh dhanaya stotram pdf in sanskrit

 14. Champakmala says:

  daridrya dukha dahana shiva stotram in telugu pdf

 15. Harshita says:

  daridra dahan shiv stotra in hindi pdf downl