Dashamahavidya Stotram in Telugu

Here are the lyrics of Dashamahavidya Stotram in Telugu.. దశమహావిద్యా స్తోత్రం ఆదిశక్తి త్వమసి కాళీ, ముండమాలా ధారిణీ! త్వమసి తారా ముండహారా, వికటసంకట హారిణీ!! త్రిపురసుందర్యాదికాత్వం, షోడశీ పరమేశ్వరీ! సకల మంగళ మూర్తి రసి, జగదంబికే భువనేశ్వరీ!! త్వమసి మాతః ఖడ్గహస్తా, ఛిన్నమస్తా భగవతీ! త్వమసి త్రిపురా భైరవీ, మాతస్త్వమసి ధూమావతీ!! మాతరసి బగళాముఖీ త్వం, దుష్టబుద్ధివినాశినీ! త్వమసి మాతంగి, త్వమసి కమలాత్మికాంబుజ వాసినీ!! దశమహావిద్యా స్వరూపా, సకలభువిబహుసిద్ధిదా! మూర్తిభేదా, దేవభేదో వస్తుతో నహి […]

Chidambareswara Stotram | Prayer to Lord Chidambara

Chidambareshwara Stotram is a prayer dedicated to Lord Chidambara (Shiva). ‘Chidambara’ is the presiding deity in Chidambaram Shiva Temple. Krupa samaudram, sumukham, trinethram, Jadadaharam, Parvathi vama bhagam, Sada shivam, rudramanantha roopam, Chidambaresam hrudhi bhavayami. //1// Vachamatheetham phani bhooshanangam, Ganesa thatham dhanadasya mithram, Kandarpa nasam, Kamlothpalaksham, Chidambaresam hrudhi bhavayami. //2// Ramesavandhyam rajathadrinatham, Sri vamadevam bhava dukhanasam, […]

Purvabhadra Nakshatra Stotram – Poorattathi or Poorattadhi Nakshatra Stotram

Purvabhadra nakshatra or Purvabhadrapada, also known as Poorattathi nakshatram in Tamil; Poorattadhi Nakshatram in Malayalam, is the 25th one in 27 nakshatrams in Hindu Astrology. Purvabhadra Nakshatra stotram is a daily prayer for Poorvabhadra nakshatra natives to chant. Reciting this daily stotram (Nitya Parayana stotra) gives tremendous happiness, self confidence, and wealth for the natives […]

Radha Saptami Stotram, Ratha Saptami Prayer or Slokam to Surya Bhagwan

Radha Saptami, popularly known as Ratha Saptami, is the festival to celebrate Surya Jayanti. On Radha Saptami, performing ceremonial bath in holy rivers like Ganga, Godavari, Yamuna, Narmada, Cauvery, Krishna, etc. is considered as auspicious. While ritual bath on Ratha Saptami, devotees recite the mantra given below: – Ratha Saptami Snan Mantram: Yadhaa janma krutham […]

Shravana Nakshatra Stotram | Thiruonam Nakshatra Stotram

Shravana nakshatra, also known as Thiruonam nakshatram in Tamil and Malayalam, is the 22nd one in 27 nakshatrams in Hindu Astrology. Shravana Nakshatra stotram is a daily prayer for Sravana nakshatra natives to chant. Reciting this daily stotram (Nitya Parayana stotra) gives tremendous happiness, self confidence, and wealth for the natives of Sravana nakshatra. The […]

Saraswati Dwadashanama Stotra | 12 Names of Goddess Saraswati

Saraswati Devi

Saraswati Dwadashanama Stotra is a prayer about the 12 Names of Goddess Saraswati. Maa Saraswati is the Goddess of wisdom and learning as per Hindu Dharma. Here is the Saraswati Dwadashanama stotra.. Prathamam Bharathinama, dwitiyam cha Saraswati | Trutiyam sharadadevi, chaturtham hamsavahini || Panchamam jagatikhyatha, sashtam vageshwari tatha | Saptamam kumudi proktha, ashtamam brahmacharini || […]

Uttarashada Nakshatra Stotram – Uthiraadam or Uthraadam Nakshatra Stotram

Uttarashada nakshatra, also known as Uthiradam Nakshatra in Tamil and Uthraadam nakshatram in Malayalam, is the 21st one in 27 nakshatrams in Hindu Astrology. Uttarashada Nakshatra stotram is a daily prayer for Uttarashada nakshatra natives to chant. Reciting this daily stotram (Nitya Parayana stotra) gives tremendous happiness, self confidence, and wealth for the natives of […]

Purvashada Nakshatra Stotram – Pooraadam Nakshatra Stotram

Purvashada nakshatra, also known as Pooraaadam Nakshatra in Tamil and Malayalam, is the 20th one in 27 nakshatrams in Hindu Astrology. Purvashada Nakshatra stotram is a daily prayer for Purvashada nakshatra natives to chant. Reciting this daily stotram (Nitya Parayana stotra) gives tremendous happiness, self confidence, and wealth for the natives of Purvashada nakshatra. The […]

Anuradha Nakshatra Stotram | Daily Prayer for Anusham or Anizham Nakshatra natives

Anuradha nakshatra stotram is a daily prayer for Anuradha nakshatra natives to chant. Anuradha, also known as Anusham nakshatra or Anizham Nakshatram, is the 17th of 27 nakshatras in Hindu astrology. Reciting this daily stotram (Nitya Parayana stotra) gives tremendous happiness, self confidence, and wealth for the natives of Anuradha nakshatra. The natives of each […]

Vishakha Nakshatra stotram

Vishakha nakshatra stotram is a daily prayer for Visakha nakshatra natives to chant. VIshakha, also known as Visakam nakshatra or Visaakham Nakshatra, is the 16th of 27 nakshatrams in Hindu astrology. Reciting this daily stotram (Nitya Parayana stotra) gives happiness, self confidence, and wealth for the natives of Visakha nakshatra. The natives of each padam […]