Bharani Nakshatra Stotram – Daily Prayer for Bharani Nakshatra natives

Bharani nakshatra stotram is a daily prayer for Bharani nakshatra natives to chant. It gives self confidence, happiness, joy, health, and wealth for the natives of the birth star. The natives of each padam or Charan of Bharani nakshatra have different stotram to recite but chanting all the mantras of the Nakshatra will be more beneficial.

Bharani Nakshatra stotram for 1st Pada or Charan:

Svayambhuh Sambhur-Adityah Pushkaraksho Mahasvanah
Anandi-Nidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamah

Bharani Nakshatra stotram for 2nd Pada or Charan:

Aprameyo Hrishikesah Padma-Nabho-Mara-Prabhuh
Visvakarma Manustvashta Sthavishtah Sthaviro-Dhruvah

Bharani Nakshatra stotram for 3rd Padam or Charan:

Agrahyah Sasvatah Krishno Lohitakshah Pratardanah
Prabhutas-Trikakubdhama Pavitram Mangalam Param

Bharani Nakshatra stotram for 4th Padam or Charan:

Isanah Pranadah Prano Jyeshthah Sreshthah Prajapatih
Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanah

Leave a Reply

52 Comments

 1. Subhadra says:

  the natives of bharani nakshtra and mantra for chanting

 2. Anjas says:

  which is the favourite god to pray forpooratathi nakshatra

 3. Sashwat says:

  bharani nakshatra 3rd pada characteristics for female in telugu

 4. Bulbul says:

  mesha rasi bharani nakshatra 3 padam female details

 5. Shridula says:

  mesha rasi bharani nakshatra 4th padam female 2013

 6. Harshita says:

  prayer to be performed for 4th padam bharani

 7. Jitamitra says:

  tamil nakshatra bharani and characteristics for male and female