Auspicious Days for Kumbha Rashi in 2015

The list of Auspicious Days for Kumbha Rashi in 2015 is given here. Kumbha Rashi is the 11th Rashi among 12 Rashis in Hindu Astrology.

Kumbha Rashi consists of Dhanishta Nakshatra (3 & 4 quarters), Shatabhisha Nakshatra (1, 2, 3 & 4 quarters) and Purvabhadra Nakshatra (1, 2 & 3 padas)..

These days are good days for any auspicious events like – starting any new venture, buying and selling things, properties, etc..

Auspicious Days for Kumbha Rashi in 2015

18 January 2015

19 January 2015

22 January 2015

23 January 2015

24 January 2015

26 January 2015

27 January 2015

14 February 2015

15 February 2015

19 February 2015

20 February 2015

22 February 2015

23 February 2015

24 February 2015

14 March 2015

15 March 2015

18 March 2015

19 March 2015

22 March 2015

23 March 2015

10 April 2015

11 April 2015

15 April 2015

16 April 2015

18 April 2015

19 April 2015

7 May 2015

8 May 2015

11 May 2015

12 May 2015

13 May 2015

16 May 2015

17 May 2015

3 June 2015

4 June 2015

5 June 2015

8 June 2015

9 June 2015

12 June 2015

13 June 2015

1 July 2015

2 July 2015

6 July 2015

7 July 2015

9 July 2015

10 July 2015

28 July 2015

29 July 2015

2 August 2015

3 August 2015

6 August 2015

7 August 2015

25 August 2015

26 August 2015

29 August 2015

30 August 2015

2 September 2015

3 September 2015

21 September 2015

22 September 2015

26 September 2015

27 September 2015

29 September 2015

30 September 2015

18 October 2015

19 October 2015

23 October 2015

24 October 2015

27 October 2015

28 October 2015

14 November 2015

15 November 2015

16 November 2015

19 November 2015

20 November 2015

21 November 2015

23 November 2015

24 November 2015

12 December 2015

13 December 2015

17 December 2015

18 December 2015

20 December 2015

21 December 2015

22 December 2015

Leave a Reply